Integritetspolicy

Vi på Laholms Beläggningsteknik AB (org.nr 556607-8373) står som personuppgiftsansvariga och är därmed direkt ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), samt de principer som framgår av denna integritetspolicy. 

Har du frågor, funderingar eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på följande uppgifter:

Laholms Beläggningsteknik AB  

Adress: GÄNGESVÄGEN 12, 341 31 LJUNGBY

Tel.nr 076-896 11 52

E-mail: INFO@BELAGGNINGSTEKNIK.COM

Ibland kan vi behöva ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter, t.ex. när du utför en handling på vår webbsida. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. 

Vad är Cookies? 

Cookies är små textfiler som används av sajter för att kunna ge dig som användare en personligt anpassad och en mer effektiv upplevelse när du besöker vår webbplats. 

Så tar du bort dina Cookie inställningar?

Vill du inte längre vill tillåta cookies på din plattform, kan du enkelt stänga av cookies i inställningarna i din webbläsare. Du kan även ställa in din webbläsare så att du får en notis varje gång en sajt vill placera en Cookie i din dator. Du kan även radera gamla godkända cookies som ligger lagrade. 

Vad spårar vi?

Vi använder statistik i aggregerad form om användare, trafik och trafikleverantörer. Denna form av statiskt innehåller aldrig någon personlig information. Din IP-adress sparas enbart av säkerhetsskäl, detta gör vi för att spåra inlägg i forumet som bryter mot svensk lag, t.ex. olaga hot osv. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi på arbetar kontinuerligt för att säkerhetsställa behandlingen av dina personuppgifter. Både på en teknisk och en organisatorisk nivå, som alltid uppfyller de krav som är gällande från dataskyddslagstiftningen. 

Överföring av personuppgifter

För att Laholms Beläggningsteknik AB  ska kunna genomföra de åtaganden som vi har gentemot dig som kund eller kontaktperson för kund kan uppgifter komma att överföras till tredje parter som agerar personuppgiftsbiträden.

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att vi ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du kan således begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.
  • Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.
  • I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
  • Du har rätt att i vissa fall kräva att Laholms Beläggningsteknik AB  behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning. Även under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss.
  • Du kan under vissa omständigheter få ut vissa personuppgifter överförda i ett elektroniskt format, i vissa fall även till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns angivna högst upp i denna integritetspolicy. För att skydda din integritet och dina personuppgifter vill vi att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. Om du, i syfte att utöva ovannämnda rättigheter, väljer att kontakta oss via brev vill vi därför vänligen be dig skicka med en kopia av din id-handling samt se till att brevet är underskrivet. Om du istället väljer att kontakta oss via e-post ber vi dig vänligen att scanna in din id-handling tillsammans med din underskrift.

Du har vidare alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Laholms Beläggningsteknik AB  behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Ändringar i integritetspolicy

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Laholms Beläggningsteknik AB  hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. 

Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett. Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Hej!

Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen.

För mer information kring cookies och hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy.